کد مطلب: 11295
تاریخ انتشار : 7 اسف 1394 - 22:43
خبرنگاران در ستاد مرکزی انتخابات خراسان جنوبی سخت مشغول به نمایش گذاشتن این حماسه عظیم هستند

به گزارش نسل آگاه ، کلیه خبرگزاری هاو مطبوعات استان از ساعت 7:30 صبح جمعه 7 اسفند ماه1394 در ستاد مرکزی انتخابات خراسان جنوبی برای پوشش لحظه به لحظه حضور حماسی مردم استان تا ساعت 23 شب حضور داشتند .
و حماسه ملی نگین شرق کشور را به متن و تصویر کشیدند
خدا قوت خبرنگار ...