کد مطلب: 11357
تاریخ انتشار : 25 فرو 1395 - 10:18
ساکنان خیایان های الهیه و امیدیه خواستار نگاه ویژه شهرداری بیرجند شدند.

به گزارش نسل آگاه ،به نقل از خاورستان، چند وقتی شده است که خیابان های الهیه و امیدیه واقع در انتهای موسی ابن جعفر از وضعیت خوبی برخوردار نیست که ساکنان این خیابان ها از این وضعیت خسته شده اند و خواستار پیگیری این موضوع شده اند.

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/25/photo_2016-04-13_09-44-23.jpg

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/25/photo_2016-04-13_09-44-36.jpg

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/25/photo_2016-04-13_09-44-43.jpg

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/25/photo_2016-04-13_09-44-48.jpg

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/25/photo_2016-04-13_09-44-51.jpg

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/25/photo_2016-04-13_09-45-19.jpg

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/25/photo_2016-04-13_09-45-26.jpg