کد مطلب: 11364
تاریخ انتشار : 1 ارد 1395 - 10:51
پدرکوه رنج و معدن گنج، مظهرايثار است و نامش همراه شکوه و وقار است.

به گزارش نسل آگاه ،یه نقل از خاورستان صفا نامش همراه شکوه و وقار، نگاهش نافذ و پراقتدار، کلامش متين و استوار، وجودش هميشه کوشا و بى قرار و هستى اش پرافتخار، گام هايش مردانه وپرصلابت، دست هايش توانا وپرسخاوت است. روز پدر گرامی باد.

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1269.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1272.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1295.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1299.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1304.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1311.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1314.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1320.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1336.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1341.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1297.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1309.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1324.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1339.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1330.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/02/01/DSCF1268.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1273.JPG

http://khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/31/DSCF1281.JPG