کد مطلب: 7047
تاریخ انتشار : 11 بهم 1393 - 11:59
طی ماه های اخیر شاهد انعکاس اخباری در خصوص تنبه بدنی دانش آموزان در مدارس بوده ایم و این در صورتی بود که مسئولان آن را از سر دلسوزی می دانستند

به گزارش نسل آگاه ، طی ماه های اخیر شاهد انعکاس اخباری در خصوص تنبه بدنی دانش آموزان در مدارس بوده ایم و این در صورتی بود که مسئولان آن را از سر دلسوزی می دانستند وما با خود می اندیشدیم در عصری که به نام عصر تکنولووژی نام گرفته و حرف از حل مشکلات با صحبت کردن وگفتگو است چگونه امکان دارد معلمان در مدارس دانش اموزان را تنبه بدنی می کرده باشند یا لا اقل اگر این چنین موضوعی هست در مدارس هرما نخواد بود
بر این باور بودیم که با والدین یکی از بچه ها گفتگویی داشتیم
وی از تنبیه دانش آموزان ابتدایی توسط معلمان معترض بود او از تنبیهی می گفت که سالیان سال است که حتی در پادگان های نظامی ما دیگر از آن استفاده نمیکنند
ولی دانش آموز می گفت فرزندش وچند نفر از دانش آموزان دیگررا به خاطر اشتباهی که فرد دیگری  مرتکب شده بود مجبور کرده اند دور مدرسه کلاغ پر بروند
وی میگفت مگر پاهای یک دانش آموز ابتدایی چقدر تحمل دارد که بتواند تنبه به این سختی را تحمل کند
مادر یک دانش آموز پسر از یکی از مدارس ابتدایی می گوید معلم فرزندم زمانی که دانش آموزی شلوغ می کند ویا در زمینه درس هایش کم کاری میکند خودکار لای انگشتان دانش آموزان می گذارد خیلی وقتها بوده که فرزندم از این رفتار معلم شکایت داشته ویا از تنبه مشابه همکلااسی هایش می گوید
وی ادامه داد معلمان بدانند شاید فرزندانمان در مدرسه کمی شلوغ کنند ولی این رفتار آنها باعث می شود دانش آموزان از درس ومدرسه زده شوند وتاثیر بدی در روحیه آنها داشته باشد
والدین یکی از بچه ها با اشاره به تاثیر رفتار معلمان بر دانش آموزان گفت :معلمان با این رفتارهایشان خشونت را به فرزندان ما می آموزند طوری که خودشان هم متوجه آن نیستند وما تبعات آن را نیز در خانه میان بازی های کودکانه فرزندانمان مشاهده می کنیم
این والدین از مسئولین آموزش وپرورش خواستند که به طور  جدی این موضوعات را پیگیری کنند قبل از اینکه رفتار این گونه معلمان آسیب های جبران ناپذیری بر روی روحیه دانش آموزان داشته باشد ..
والدین یکی از دانش آموزان گفت: اگر امروز ما در برابر این رفتار ناشاسیت معلمان سکونت کنیم شاید به مرور شاهد به فلک کشیدن فرزندانان در مدارس هم باشیم