کد مطلب: 8331
تاریخ انتشار : 12 ارد 1394 - 11:25
شخم زدن زمین براى از بین بردن علف های هرز و بیرون کشیدن باقى‌مانده محصول از خاک، بخشى از کشاورزى سنتى است.

به گزارش خبرنگار نسل آگاه ، شخم زدن زمین براى از بین بردن علف های هرز و بیرون کشیدن باقى‌مانده محصول از خاک، بخشى از کشاورزى سنتى است.
پژوهشگرانى که بر روى بازده زمین‌هاى کشاورزى تحقیق مى‌کنند، معتقدند زمین شخم خورده، محصول بهترى مى‌دهد.