کد مطلب: 9686
تاریخ انتشار : 23 تير 1394 - 09:57
حجاب در نگاه شهدا 2:
آستینت را بیاور پایین !
روی زمین نشست تا زن نامحرم از پشت او سوار تراکتور شود !

به گزارش نسل آگاه ، شهید مجید رضا کاظمی :
«می شود آستینت را بدهی پایین !»
اولین بار که از جبهه بر می گشت ، تعدادی از افراد فامیل را دعوت کردیم . همه ی خانواده در پذیرایی جمع بودند . بعد از شستن ظرف ها ، در حالی که آستین هایم تا نیمه پایین بود ،رفتم پیش بقیه و روبه روی جید نشستم . بین پدر و دامادمان بحث جنگ داغ بود .او ساکت گوشه ای نشسته و گوش می داد . وقتی متوجه من شد ، گفت :(( یک دقیقه بیا !))  با هم بیرون رفتیم .گفت :(( می شود آستینت را بدهی پایین ؟)) 
گفتم:(( باشد .))
گفت :(( اگر مقنعه سر می کردی، که خیلی بهتر بود .))
گفتم :(( داداش یک بار رفتی جبهه ، این قدر تغییر کردی ، اگر یک بار دیگر بروی ، چه  قدر عوض می شود ؟))
گفت :(( تو هم اگر می دیدی که بچه ها چه جوری به خاطر دفاع از اسلام پرپر می شوند !))
 
قنبر حمزوی گوارشکی :
روی زمین نشست تا زن نامحرم از پشت او سوار تراکتور شود !
در بیابانی به زنی روستایی برخوردیم که می خواست سوار تراکتور شود ، ولی نمی توانست .
همه ی کسانی که آنجا بودند، با آن زن  نامحرم بودند و کسی نمی توانست او را در سوار شدن کمک کند .
 نا گهان دیدم قنبر ، چهار دست وپا روی زمین نشست و از زن خواست پا روی پشت او بگذارد و و سوار ترکتور شود .
این حرکت اشک به چشممان آورد .
 

برچسب‌ها: