کد مطلب: 9705
تاریخ انتشار : 22 تير 1394 - 12:26
به علت داشتن معلم بی حجاب ، درس های خود را بیرون کلاس و از پشت پنجره گوش فرا می داد .

به گزارش نسل آگاه ، شهید حسین جمال لیوانی :
 سر کلاس معلم بی حجاب حاضر نمی شد!
 
در دوران ابتدایی معلمی داشتند که سر برهنه در کلاس درس حاضر می شد .حسین چند مرتبه ای به معلم خود متذکر شدند که مدیر در جواب ایشان پاسخ دادند : به خاطر شما نمی توانم مدرسه را تعطیل کنیم . چون معلم نپذیرفت ،از آن تاریخ به بعد ، حسین جمال لیوانی در کلاس درس معلم فوق حاضر نمی شد و درس های خود را بیرون کلاس و از پشت پنجره گوش فرا می داد .
 
 
شهید عیسی حیدری :
 
حیا ،  مانع روبه رو شدن او با خانمها می شد
 
با او صمیمی بودم و به قدری وابسته ،که اگر یک روز تا عصر نمی دیدمش ، دلتنگش می شدم . ولی  او حاضر نمی شد به منزل ما بیاید .به سختی ی شد عیسی را مهمان کرد . بهد از سال هل دوستی من و او ، یک روز همسرم سوال کرد :(( قیافه ی برادر عیسی که این همه خوبی دارد ، چه شکلی است ؟))
عیسی آنقدر حیا داشت که کمتر حاضر می شد با خانمی رو به رو شود و حتی به منزل صمیمی ترین دوستانش نیز رفت و آمد نداشت .

برچسب‌ها: