نمایش 61 - 69 از 69
پایگاه خبری نسل آگاه: شرمنده که گنده تر از دهانم حرف میزنم
تاریخ مطلب: 21/10/1392 - 17:42
شوق و علاقه‌ احمد به انقلاب و جبهه و جنگ، جسم و روحش را آماده ساخت؛ و دلش را برای تابش انوار حق صیقل داد. احمد در 14 سالگی در حالی که هنوز دوستانش در کوی و برزن به بازی مشغول بودند، به فکر جبهه و انقلاب افتاد و طبع نا آرام او نتوانست خاموشی و بی تحرکی را تحمل کند.
تاریخ مطلب: 01/09/1392 - 00:01
درقبال تمامی توطئه های دشمنان هوشیار باشید و هیچ گونه ناامید و بی رغبتی ازخود نسبت به مسائل انقلاب و اسلام نشان ندهید
تاریخ مطلب: 27/08/1392 - 06:27
تاریخ مطلب: 06/07/1392 - 23:30
مادرش می‌گفت بهنام آمد و کاغذی نشانم داد
تاریخ مطلب: 13/06/1392 - 18:35
گاهی در جبهه های دفاع از حق در برابر باطل به تابلو نوشته ها، سنگرنوشته ها و لباس نوشته هایی برخورد می کردیم که در بردارنده نوعی طنز و شوخی بود. در این جا گوشه هایی از این تابلو نوشته ها را که بیانگر روحیه رزمندگان سرافراز اسلام در آن شرایط سخت است را با هم می خوانیم:
تاریخ مطلب: 18/04/1392 - 23:27
تاریخ مطلب: 09/03/1392 - 16:05

صفحه‌ها