وبلاگ" چهره واقعی امام خامنه ای" نوشت:
زن جوان با تعجبی گفت: جالبه! پس چرا تلویزیون پخش نمی‌کنه. میدونید چیه، واقعیتش من خودم رهبر رو دوستشون دارم ولی خوب هر کسی یه چیزی میگه دیگه؛ از طرفی هم این گشت ارشادی ها طور دیگه برخورد میکنن.البته قبول دارم بعضی از خانم ها انگار اومدن سالن عروسی. نباید اینطوری بشه.
نسل آگاه: پدر و مادر‌ها باید متوجه شوند که خواندن کتاب‌های داستانی جذاب یکی از راه‌های گسترش مطالعه در فرزندانشان است.
اشتراک در داستان