اختصاصی:
همزمان با بیست و پنجمین سالگرد عروج ملکوتی امام راحل دانش آموزان شهرستان بشرویه هم نوا با مردم ولایت مدار به سوگ نشستند.
اشتراک در شهدای گمنام