این مدرسه از مدارس مشهور طلبه نشین اصفهان است و عده کثیری از علما پس از دوره صفوی در این مدرسه تحصیل علم کرده‌اند.ازجمله این افراد میتوان به آیت الله بروجردی، میرزا ابوالقاسم رشتی و جلال الدین همایی اشاره کرد.
اشتراک در طلبه نشین